Realizované projekty

Abychom zajistili kvalitní produkty, snažíme se průběžně modernizovat naše výrobní zařízení. 

2021 - OP PIK Úspory energie V. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020557

Realizace úsporných technologických opatření ve společnosti SuJuk, spol. s. r. o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti SuJuk, spol. s. r. o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů.
 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

V letech 2014 a 2015 jsme proto realizovali za podpory EU hned dva projekty - Rozvoj SuJuk a Modernizace SuJuk.

Předmětem podnikatelského záměru Rozvoj SuJuk bylo pořízení 2 ks vstřikovacích lisů s řídicím systémem se servomotory včetně příslušenství a také pořízení atmosferického ventilátorového chladiče. 

Zatímco předmětem Modernizace bylo pořízení vlastní kioskové trafostanice, a také dalšího vstřikovacího lisu a doplňkových zařízení (sušáren, pásových dopravníků a nožových mlýnů).

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout